Screentryck

Screentryck är en metod för textiltryck där man trycker färgen direkt på ett plagg. Resultatet är av högsta kvalitet och det är den tryckmetod som har längst hållbarhet. Screentryck går att använda på de flesta sorters textil men det är att rekommendera på t-shirt, piké, college och hood. Motivet separeras digitalt och varje färg skrivs ut i svart på en film. Därefter tejpar man upp filmerna på den ljuskänsliga schablonen och belyser med ett starkt ljus. Detta lämnar en öppning i väven för just den färg man vill trycka. För varje färg krävs en film och en schablon. Färgen pressas genom väven i schablonen med en gummiskrapa, en så kallad rakel. Schablonen ligger mot plagget och när rakeln pressar färgen genom väven går den in i plagget. Därefter körs plagget igenom en ugn för att torka färgen.